Frihet att veta vad vi tycker

Frihet att veta vad vi tycker

Frihet att veta vad vi tycker

Jag inser mer och mer hur mycket vårt psykiska mående och samhällsklimatet betyder för synen på våra hundar. När vi människor mår sämre och det hårdnar i samhället är det lätt att attityden blir mer okänslig i relationen till hunden. Om vi känner oss som offer och upplever att vi sliter för ingen uppskattning, är det lätt att ta ut en del av den frustrationen på hunden.

Ibland är det säkert också en fråga om att orken bara inte räcker till för att känna med hunden. ”Det kan inte alltid vara roligt” är ett sätt att uttrycka sig som jag känner igen från hundvärlden. Med det kan man försvara att hunden måste vara ensam när den inte vill, utestängd från gemenskap, lyda när den vill träffa en annan hund och mycket annat. Om vi själva inte tycker att vi har det särskilt kul, varför ska då vår hund ha det bättre.

Det finns många människor som tänker väldigt mycket på sin hund när de mår dåligt och sätter den först även i svåra lägen i livet. Men det finns också tydliga tendenser i samhället som går hand i hand med en hårdare syn på levande varelser, vare sig det är människor, hundar eller andra djur. När inte ens människor mår bra och får det de behöver, kan vi inte hålla på att dalta med djur och satsa tid eller resurser på dem. Men där måste vi stanna upp och börja granska vad som ligger bakom en sådan utveckling och slutsats.

Vi behöver ”se djupt” som den zenbuddhistiska fredsaktivisten Thich Nhat Hanh säger i sina böcker. Jag har på senare år insett den livsviktiga betydelsen av detta och för att göra det måste vi ställa rätt frågor. Vi måste bli bättre på att se varför saker är som de är och hur de hänger ihop och påverkar varandra. Vi måste förstå att vi har ett val och att det valet är viktigt. Vi kan göra stor skillnad genom vårt sätt att leva och agera. Vi måste sluta att acceptera att saker är fel eller likgiltigt konstatera att vi ändå inget kan göra.

Jag ska i några blogginlägg visa att den kritiska medvetenheten är avgörande i så många sammanhang. Vi vilseleds att dra fel slutsatser och acceptera saker för att vi inte går till botten med varför de blivit som de blivit. Denna tanke är genomgående i boken ”Tänk om jag kunde lyssna” och för att läsa ett stycke ur boken om just detta, tryck HÄR.

För mer information om boken http://kmalm.se/produkt/tank-om-jag-kunde-lyssna/

Inga kommentarer

Kommentarer är stängda.