Start

Aktuellt

Coachingsamtal för dig som har djurinriktade frågor som du behöver hjälp eller stöd med. Det kan handla om hur relationen mellan dig och ditt djur fungerar eller att du undrar hur du ska orka i en värld där djur så ofta behandlas så illa. Boka tid på info@kmalm.se eller 0708-36 99 47.

På gång

Fler onlinekurser, nu om hur vi på bästa sätt ska bemöta våra hundar. Genom att kombinera moderna teorier från psykologi med praktisk erfarenhet om hundars känslor och språk, kan vi få en mycket mer harmonisk samvaro.

ONLINEKURS KLAR!

Boken Hunden Människan Relationen är efter 15 år fortfarande mycket efterfrågad och har nu därför blivit en kurs. Bokens innehåll är utökat och omarbetat, men i det stora hela känner man väl igen boken i kursen. Det är också avsikten eftersom boken varit så populär i sin ursprungliga form, både av privatpersoner och som litteratur på utbildningar.

En stor nyhet är att det i kursen finns feedback på alla de frågor som finns efter varje lektion och som också fanns i boken. Jag har skrivit personliga svar på frågorna utifrån mitt eget liv med de hundar jag levt med och även reflektioner runt olika ämnen som tas upp i frågorna. Allt det och mycket mer finns tillgängligt i kursens 18 lektion.

Det här är en kurs för alla som saknat boken och för den som vill utvecklas tillsammans med sin hund. Den är också lämplig som utbildningsmaterial i olika hundverksamheter.

Titta på filmen från lektion 1 i kursen: Välkommen till kursen!

Titta på filmen från lektion 18 i kursen: För ett kärleksfullt helhetstänkande

Köp kursen här…

Ny bok utgiven!

Vi måste ifrågasätta alla de ”sanningar” som hundvärlden bygger på. I den här boken efterlyser Kerstin Malm en genomgripande förändring i vårt synsätt, en förändring som ligger i tiden. Här varvas spännande nya ämnesområden med erfarenheter från Kerstins eget liv.

Vi behöver lära oss att lyssna för att skapa en harmonisk ömsesidig samvaro med de djur vi gör till våra familjemedlemmar. Det här är inte bara en bok för hundägare, det är en bok för alla som vill leva medkännande i en allt hårdare värld.

Här kan du läsa ett stycke ur boken!

Läs artikel i Fria Tidningen om boken!

Lyssna på samtal om boken i podden Djuröga!

Läs mer…

Senaste från bloggen

Holly gör "rätt" hela tiden

Jag har på senare tid insett något som verkar vara helt avgörande för Holly. För mig har det länge varit självklart att bara använda positiv förstärkning, även om det ibland är lättare sagt än gjort. Det går av gammal ovana att använda negativ förstärkning eller bestraffning och ibland inser jag för sent att Holly upplevde mitt beteende på ett helt annat sätt än jag menade. Men nu har jag på allvar fått upp ögonen för ”errorless learning” - det är lösningen för...

Lätt att göra rätt

UTE PÅ KLIPPORNA

Människan har ofta trott att andra djur inte har förmåga till tänkande och medvetet handlande, bara för att de inte talar vårt verbala språk. Likaså har alla andra arter ansetts reagera mycket mer utifrån instinkter och deras beteende sagts vara ett resultat av enkel inlärning genom förstärkning. Men när vi lär känna en hund på djupet, genom ett gemensamt autentiskt liv där vi är öppna för att förstå, visar sig en annan verklighet. Detta menar Martin Balluch, filosofen som lever stor del av året...

Ett liv som gör hunden rättvisa

En hund som tänker självständigt och tar egna överlagda beslut får ett helt annan beteende och god förmåga att klara sig utan människans hjälp. När en hund går i koppel är den benägen att överlåta det mesta åt oss, eftersom den ändå vet att den inte kan påverka vad som ska hända. Likaså blir hundar passiva och dåliga på att ta egna kloka beslut om de har tränats att reagera mekaniskt på kommandon och förstärkning. Detta hävdar filosofen Martin Balluch i sin bok ”The Dog and his philosopher”. Det är en intressant bok som rör om ordentligt i det traditionella sättet att se på hundar och relationen till oss människor. En tanke som jag själv haft i många år får starkt stöd i boken – det sätt vi håller hundar på gör dem skenbart betydligt mer enkelspåriga än vad de är, vilket får oss att tro att de har mycket sämre förmågor än de har och är mer beroende av oss än vad de är. Det faktum att de flesta hundar inte kan påverka sin vardag och styra över sitt liv, gör dem ofta håglösa eller utåtagerande på olika sätt. Martin Balluch lever stor del av sitt liv på ett ovanligt sätt och det gör han tillsammans med sin hund Kuksi, som han tagit hand om. Ungefär hundra dagar om året tillbringar de ute i naturen, i skogen, på fjället eller på tundran, där de vandrar, tältar och gemensamt delar allt. De kan bara överleva genom att samarbeta, vilket ger en unik möjlighet att leva med en hund på så jämlika villkor man kan tänka sig. Martin Balluch iakttar, utifrån ett starkt emotionellt engagemang i Kuksi och naturen, och detta blir grunden för hans empatiska filosofiska resonemang. Tidigare har han doktorerat i matematisk filosofi och han refererar en hel del till vetenskaplig litteratur. Begreppet autonomi är viktigt för honom, särskilt djurs rättigheter till sina egna liv. Han verkar själv ha svårt med livet i civilisationen, jämfört med friheten i naturen. För honom är valet tydligt - ett tryggt men tämligen meningslöst liv eller stor närvaro och samhörighet med allt levande i en oviss från-stund-till stund-tillvaro. Det kanske kan verka som om livet för våra husdjur är bra, de får mat och skydd mot väder och faror. Men han undrar vad det kan vara värt när de inte har något inflytande över sina liv och inte kan utvecklas till sina hela personligheter. Nyckeln till ömsesidig samvaro och bra kommunikation är att förstå hundens känslor och att förstå och kunna hantera sina egna känslor. Martin Balluch menar att hunden har ett enormt variationsrikt språk som vi oftast inte ser eller förstår när vi lever tillsammans som vi gör. Träning, inlärningsteori och tankar om lydnad förstör också mycket av detta. Målet ska inte vara att mekaniskt forma och skapa det vi vill ha, utan istället stödja och låta en individ utvecklas till sin fulla potential. Det är först då som vi kan kommunicera med hjälp av känslor, förstå och komma varandra nära. I några blogginlägg kommer jag att berätta om tankar och teorier som Martin Balluch för fram i sin bok. De bidrar till ett spännande och revolutionerande perspektiv som behövs som motvikt till ett mer traditionellt synsätt och klassisk vetenskap runt hundar. Referens Balluch, M., 2016: The Dog and his Philosopher. A Call for Autonomy and Animal Rights. BoD, Books on Demand, Norderstedt, ISBN 9783744896429.

Hunden, filosofen och friheten

Kort om Kerstin Malm

Kerstin Malm

  • Filosofie doktor i etologi med inriktning på hunddjur
  • Utbildad hundpsykolog
  • Håller föreläsningar och kurser
  • Har skrivit många böcker om hundar, NY BOK på gång!
  • Har utvecklat flera aktivieringsprodukter för hund
  • Har haft en beteendeklinik för hundägare på Djursjukhuset i Skara
  • Har genomfört en mängd olika sakkunnighetsuppdrag
  • Har varit verksam på SLU, Skara mellan 1987-2000, jobbar i eget företag sedan 2001.

Nyhetsbrev från K.Malm