Start

Aktuellt

Äntligen kommer den så efterfrågade boken att tryckas om!

I september är det dags – då kommer min första bok, och också den allra mest efterfrågade, att tryckas om efter mångas önskan. Det blir en bok av följande tre i serien:

 • Hunden Människan Relationen
 • Rädsla och separationsproblem hos hundar
 • Aggressivitet hos hundar

För att de omtyckta böckerna ska vara lätta att känna igen, gör jag en mindre omarbetning och trycker dem som en bok med tre delar. I den första delen finns min pyramidmodell som har använts i många utbildningar under åren. Den ger en djupare och mer empatisk förståelse för hunden som individ. De andra delarna bygger på denna modell, som då tillämpas på devanligaste problemen som många upplever med sin hund – rädsla, ensam-hemma-problem och aggressivitet. Hela boken innehåller många fallbeskrivningar med förklaringar.

Boken kommer att kunna förbeställas till specialpris i min webbutik från och med mitten av september.

På gång

Helt ny spännande workshop från hösten 2019

Jag erbjuder nu en helt ny workshop. Den ligger i tiden då den reflekterar över människans relation till andra arter. Den ger kunskap och perspektiv som inte så ofta lyfts fram i hundsammanhang. Vi har länge fokuserat på hundens beteende – hur hundens fungerar utifrån ett naturvetenskapligt synsätt och hur vi bäst tränar, förändrar och utnyttjar hunden. Det är hög tid att vända på saker och ting och istället fundera över hur vi

 • omedvetet påverkas att betrakta hunden och handla som hundägare
 • får en mer ömsesidig och känslomässigt äkta relation
 • kan utvecklas tillsammans i en tid av stor klimat- och hållbarhetsångest.

För att kunna se på hundens och människans relation ur andra perspektiv behöver vi vända oss mot andra ämnesområden, så som sociologi, filosofi, kritisk teori och kulturgeografi. Under denna workshop kommer jag att berätta om spännande forskning som ger oss nya utgångspunkter när vi vill leva med hundar. Vi samtalar i mindre grupper runt tankeväckandefrågor och diskuterar tillsammans. För den som vill utvecklas med sin hund och är öppen för nya sätt att tänka och leva, är denna workshop en fantastisk möjlighet.

För mer information och priser, maila info@kmalm.se eller ring 0708-36 99 47. Vi planerar workshopen eller en föreläsning, i de fall det är bättre, efter just dina/era önskemål.

BOKEN SOM VILL FÖRÄNDRA

Vi måste ifrågasätta alla de ”sanningar” som hundvärlden bygger på. I den här boken efterlyser Kerstin Malm en genomgripande förändring i vårt synsätt, en förändring som ligger i tiden. Här varvas spännande nya ämnesområden med erfarenheter från Kerstins eget liv.

Vi behöver lära oss att lyssna för att skapa en harmonisk ömsesidig samvaro med de djur vi gör till våra familjemedlemmar. Det här är inte bara en bok för hundägare, det är en bok för alla som vill leva medkännande i en allt hårdare värld.

Här kan du läsa ett stycke ur boken!

Läs artikel i Fria Tidningen om boken!

Lyssna på samtal om boken i podden Djuröga!

Läs mer…

ONLINEKURS KLAR!

Boken Hunden Människan Relationen är efter 15 år fortfarande mycket efterfrågad och har nu därför blivit en kurs. Bokens innehåll är utökat och omarbetat, men i det stora hela känner man väl igen boken i kursen. Det är också avsikten eftersom boken varit så populär i sin ursprungliga form, både av privatpersoner och som litteratur på utbildningar.

En stor nyhet är att det i kursen finns feedback på alla de frågor som finns efter varje lektion och som också fanns i boken. Jag har skrivit personliga svar på frågorna utifrån mitt eget liv med de hundar jag levt med och även reflektioner runt olika ämnen som tas upp i frågorna. Allt det och mycket mer finns tillgängligt i kursens 18 lektion.

Det här är en kurs för alla som saknat boken och för den som vill utvecklas tillsammans med sin hund. Den är också lämplig som utbildningsmaterial i olika hundverksamheter.

Titta på filmen från lektion 1 i kursen: Välkommen till kursen!

Titta på filmen från lektion 18 i kursen: För ett kärleksfullt helhetstänkande

Köp kursen här…

Coachingsamtal

Coachingsamtal för dig som har djurinriktade frågor som du behöver hjälp eller stöd med. Det kan handla om hur relationen mellan dig och ditt djur fungerar eller att du undrar hur du ska orka i en värld där djur så ofta behandlas så illa. Boka tid på info@kmalm.se eller 0708-36 99 47.

På gång

Fler onlinekurser, nu om hur vi på bästa sätt ska bemöta våra hundar. Genom att kombinera moderna teorier från psykologi med praktisk erfarenhet om hundars känslor och språk, kan vi få en mycket mer harmonisk samvaro.

Senaste från bloggen

Symbol för människans makt

Jag har tidigare lovat att skriva något om dokumentären Alexandra och hennes hundar, som det varit mycket debatt om på senare tid. Det är tråkigt att det blir en sådan polarisering och ett så otrevligt debattklimat. Jag tror inte att det är meningsfullt att hunduppfostran diskuteras på detta sätt i media, då det bara blir korta inlägg eller svar på frågor utan möjlighet till varken fördjupning eller helhetsperspektiv. Detta gynnar bara dem som inte vill ha seriösa balanserade diskussioner och SVT...

En fråga om SVT, inte Alexandra

Holly i stor spontan glädjeFotograf: Elisabet Malm

Hur ofta tänker du på att du har ett ansvar mot dig själv när du lever med en hund? Kanske känns det konstigt att tänka så, för det är väl ändå hunden och omgivningen vi måste ta ansvar gentemot? Det är sant att ansvaret mot hunden är uppenbart. Vi har en ojämlik relation där vi sätter ramarna, vilket gör att vi måste se till att hundens liv blir stimulerande, meningsfullt och tryggt i gemenskap med andra. Ansvaret...

Att skilja kontroll från ansvar ger glädje

VÄGEN MOT SOLIDARITET

Jag var nyligen på en mycket intressant föreläsning om klimatet. Perspektivet var inte det vanligaste, men det allra viktigaste skulle jag säga. Både för klimatfrågan i sig och för mig personligen. Billy Larsson är psykolog och han lägger psykologiska och filosofiska aspekter på klimatfrågan. De psykologiska handlar t ex om hur vi människor reagerar på ett så gigantiskt och obegripligt scenario och hur vi ser på vår egen roll i den omställning som är nödvändig. En stor svårighet för oss är att vi...

Solidaritet är ordet

Kort om Kerstin Malm

Kerstin Malm

 • Filosofie doktor i etologi med inriktning på hunddjur
 • Utbildad hundpsykolog
 • Håller föreläsningar och kurser
 • Har skrivit många böcker om hundar, NY BOK på gång!
 • Har utvecklat flera aktivieringsprodukter för hund
 • Har haft en beteendeklinik för hundägare på Djursjukhuset i Skara
 • Har genomfört en mängd olika sakkunnighetsuppdrag
 • Har varit verksam på SLU, Skara mellan 1987-2000, jobbar i eget företag sedan 2001.

Nyhetsbrev från K.Malm