Start

Ny bok kommer snart!

Vi måste ifrågasätta alla de ”sanningar” som hundvärlden bygger på. I den här boken efterlyser Kerstin Malm en genomgripande förändring i vårt synsätt, en förändring som ligger i tiden. Här varvas spännande nya ämnesområden med erfarenheter från Kerstins eget liv.

Vi behöver lära oss att lyssna för att skapa en harmonisk ömsesidig samvaro med de djur vi gör till våra familjemedlemmar. Det här är inte bara en bok för hundägare, det är en bok för alla som vill leva medkännande i en allt hårdare värld.

UNDER TRYCK JUST NU!

Senaste från bloggen

Förnuft och känsla

Fokuserad koncentration behövs

Det bekymrar mig att det blir allt svårare att ha ett balanserat synsätt. Det är så lätt att bli misstolkad, inte minst av dem som ser en möjlighet i att förvränga budskapet i det man säger. Mer och mer verkar det finnas de som arbetar för en starkare polarisering där människor antingen hamnar på den ena eller andra kanten. Ofta finns inte heller tid eller lust att väga det ena mot det andra och se...

Förnuft och känsla

Att acceptera - grunden för kärlek

Under alla år min man och jag har levt med olika hundar har det förvånat mig att han har lättare för att klara dem i svåra situationer än vad jag har. Detta trots att han inte har någon som helst hundutbildning, faktiskt inte ens något intresse av hundträning och alla hundvärldens tankar och metoder. Jag som har mångårig erfarenhet av att träna hundar, lång akademisk utbildning, är hundpsykolog mm. Visst, skomakarens barn går i trasiga skor och bagarens barn äter gammalt bröd – det har vi säkert alla hört och skrattat åt. Men om det nu ligger något i det,...

Att acceptera - grunden för kärlek

Empati kräver ömsesidig tillit

MINOLTA DIGITAL CAMERAIbland är ämnen svåra att ta upp. Jag har länge velat skriva om ett sådant ämne, men tvekat just för risken att bli missförstådd eller att verka för kritisk. Men det blir allt svårare att låta bli, då jag ser och hör mer och mer, inte minst i samtal med människor som vill berätta att de känner att något håller på att gå fel. Jag tänker på det snabbt växande området med djur i vård och skolor, djur som terapimetod och där djur används på olika sätt för människors psykiska hälsa. Här finns många fantastiska projekt som eldsjälar viger sina liv åt. Det görs på sina håll ett storslaget arbete där djur hjälper människor att se glädje och mening i vardagen och ibland att göra framsteg som hade varit svåra utan samvaron med djuren. Men som alltid när utvecklingen går fort, och utan tillräcklig eftertanke, finns uppenbara betänkligheter. Dessa måste vi våga ta upp och diskutera. Här tänker jag ta upp tre aspekter av frågan och då utgå från hundar, även om det går att tillämpa på andra djur också. Den första och mest givna frågan är hur hundarna mår och upplever sina nya arbetsuppgifter. Även om det säkert kan vara stimulerande även för dem, behöver vi se situationen ur deras perspektiv. Det verkar vara en vanlig uppfattning att hunden måste tränas till att inte reagera, i alla fall inte med aggressivitet, när något händer som gör ont eller är skrämmande. Det kan vara att hundens svans kommer i kläm eller körs över av en rullator eller att ett barn tar hårdhänt i hunden. För mig är det inte en acceptabel utgångspunkt. Om träningen eller själva arbetssituationen innebär tvång eller att hunden kvarhålls i en situation mot sin vilja, är det inte ok. Om syftet är att hunden ska bli en vältränad robot utan tillåtelse att visa egna känslor, t ex vid smärta eller rädsla, då anser jag att man bör tänka om. Jag tror, och hoppas, att det inte är på detta sätt som de flesta arbetar. Men jag har tyvärr hört många berättelser där överträdelserna är allvarliga i fråga om vad hundarna utsätts för och vad de förutsätts klara av. Den andra frågan är kanske mer abstrakt, men på flera sätt mycket avgörande. När vi använder djur i sociala och psykiska arbeten, utnyttjar vi effekter av närhet och gemenskap. Det bygger på empati och samförstånd, men det behöver vara åt båda hållen. Man får ingen genuin empati om den har tränats in som ett beteende där egna känslor och initiativ är förbjudna. Vi måste själva visa djuren empati och uppriktig respekt om de ska kunna visa oss den äkta uppmärksamhet och kärlek som vi behöver för en riktigt god effekt i sådant här arbete. Det tredje som jag vill ta upp anknyter till mitt förra blogginlägg om lydnad. Om vi tränar och styr hundarna hårt i socialt arbete med barn, kommer barnen att påverkas av det. De ser och känner hur hundarna upplever sin situation och förstår att hunden arbetar under lydnad. På det kan de reagera på olika sätt som inte är lämpligt. De kan lära sig att det är ok att behandla hundar på så sätt att de inte får visa sina känslor eller vad de vill. De kan se att djur lärs att acceptera sådana övergrepp och tro att de själva också behöver göra det. De kan känna stark empati med hunden och därmed uppleva obehag i situationen. Jag tror att det finns en framtid med djur som arbetar socialt och på olika sätt med människor som behöver hjälp med sin psykiska hälsa. Men jag menar att det måste förstås på fler och djupare plan än vad som nu verkar vara fallet. Jag har en god vän som är med i ett projekt med sin hund. De besöker tillsammans gamla på ett ålderdomshem. Hunden är inte särskilt tränad för detta och allt bygger på frivilligt deltagande från hundens sida. Hunden blir allas fokus och ett naturligt samtalsämne. Om den inte vill gå fram eller visar något speciellt beteende, skapas en möjlighet att förklara och berätta för de gamla hur hunden känner. Det ger förståelse och respekt för hunden. Allt handlar om tillit. Det är det finaste vi människor kan få från djur och många söker tillit från djur de inte känner eller från djur som saknar tillit. Men det måste få ta tid och ske på deras villkor. Då kan vi få uppleva det fantastiska ögonblicket när ett djur som tidigare inte velat gå fram plötsligt kommer till oss. Jag kan tänka mig glädjen hos de gamla när hunden efter några besök självmant kommer fram till dem. För det är när hunden tar initiativet och visar sin tillit, som det händer något stort inom oss.

Empati kräver ömsesidig tillit

Kort om Kerstin Malm

Kerstin Malm

  • Filosofie doktor i etologi med inriktning på hunddjur
  • Utbildad hundpsykolog
  • Håller föreläsningar och kurser
  • Har skrivit många böcker om hundar, NY BOK på gång!
  • Har utvecklat flera aktivieringsprodukter för hund
  • Har haft en beteendeklinik för hundägare på Djursjukhuset i Skara
  • Har genomfört en mängd olika sakkunnighetsuppdrag
  • Har varit verksam på SLU, Skara mellan 1987-2000, jobbar i eget företag sedan 2001.

Populärt i webbutiken

Nyhetsbrev från K.Malm