Hundars och vargars beteende

Slutsåld!

Hundars och vargars beteende

239.00 kr

Slut i lager

Kategori:

Beskrivning

Denna bok är vad våra hundar behöver mer än något annat. Här presenterar Freddy Worm Christiansen helt nya kunskaper och insikter. Dessa baseras på författarens forskning och egna erfarenheter, samt på en stor mängd litteratur. Eftersom hundens och människans relation sätts in i ett helt nytt perspektiv är betydelsen av detta banbrytande.

Boken består av tre delar och diskuterar särskilt ett antal stora missförstånd som har inneburit att man behandlat hundar på ett olämpligt och ovänligt sätt. Det har också medfört att många hundägare fått problem med sina hundar och att många hundar avlivats alldeles i onödan.

Del 1: Här fastslår författaren att vårt sätt att se på aggressivt beteende hos hundar är felaktigt. Han presenterar en okomplicerad och biologiskt förankrad förklaring, som bygger på fenomenet äganderättszoner. I tre enkla koncept finns svaret på hur vi ska få färre aggressiva hundar.

Del 2: Nu rådande teorier om ledarskap och ledarskapsregler i samvaron mellan hund och människa är helt förkastliga. Författaren beskriver ingående dessa termer och fastslår att de enbart bygger på missförstånd. Istället bör man fundera över vad begreppet en ansvarsfull hundägare innebär.

Del 3: Tolkningar av hundens signaler och beteenden har inom hundvärlden drivits alldeles för långt. Författaren analyserar en lång rad vanliga och grundlösa uppfattningar om varför hundar gör på ett visst sätt. Han ger istället förslag till mer välgrundade förklaringar.

HUNDARS och VARGARS BETEENDE
artnr km06
Freddy Worm Christiansen
ISBN 91-975591-4-0