Ett liv med innehåll och som går att påverka

Ett liv med innehåll och som går att påverka

HOLLY OCH JAG BUSAR i TRÄDGÅRDEN

Kan det vara så att hundar som hålls av människan oftare är mer stressade, aggressiva och motiverade att jaga djur och människor, än vad frilevande hundar är? En intressant studie från Bali visar på sådana skillnader mellan de hundar som lever fritt och de hundar som människor har instängda som husdjur. Redan tidigare har studier från Indien visat att gatuhundar är mycket vänliga, avslappnade och visar få tecken på stress i sitt kroppsspråk. Men Bali-studien är extra intressant eftersom den har kunnat jämföra hundars beteende utifrån deras livssituation, där skillnaden är om de är fria eller i fångenskap. Dessa hundar är alla av samma ursprungliga typ och de har inte genomgått den selektiva rasspecialisering som våra västerländska hundar har.

Det jag personligen tycker är mest tankeväckande är de fortsatta diskussioner som detta har gett upphov till. För den som vill läsa spännande tankar om hundar, är det bra att känna till Marc Bekoff och hans blogg på Psychology Today. Han är en väl ansedd, pensionerad forskare inom evolutionär biologi, med etologi och hunddjur som specialitet. Under många år har han gjort sig känd för att ifrågasätta hur vi behandlar djur och tillsammans med Jane Goodall har han grundat Ethologists for the Ethical Treatments of Animals. Frågan hur våra hundar mår i sina begränsade liv hos oss, är något han ofta skriver om.

I samband med Bali-studien tar Marc Bekoff upp och diskuterar olika böcker och essäer som ansluter till ämnet. Han funderar på hur utlämnade hundar är åt vår välvilja, för sin överlevnad och för alla sina behov. De kan inte uträtta sina behov när och var de vill, de kan inte äta när de känner sig hungriga, de kan inte umgås med andra hundar om och när de vill, de tvingas vara ensamma även om de mår dåligt av det och de bestraffas när de gör något vi inte tycker om. Är det överhuvudtaget möjligt för dem att kunna hantera sin stress och ångest?

Under många år när jag arbetade mer praktiskt med hundar som ägarna upplevde problem med, ställde jag mig dessa frågor. Jag har sett en hel del hundar med ett kraftigt överdrivet förföljande av olika djur, t ex maniska ”kattdödare”. Det har känts uppenbart att det inte varit ett sunt jaktbeteende, för på det sättet jagar inte vilda djur. Det har funnits en annan orsak i botten, precis som när det gäller många hundars obegripliga utfall mot hundar och människor. Att de flesta av våra hundar visar tydliga stressymptom, är något som vi ser men inte vill medge. Istället oroar vi oss eller irriterar oss på hundarnas oförklarliga kliande/bitande på sig själva, ätstörningar (att äta allt eller inte alls), apati och håglöshet, frustrerade skällande, okontrollerbara utfall och mycket annat.

Att inse och acceptera är första steget mot en förändring. Därför är det betydelsefulla reflektioner som Marc Bekoff, och flera med honom, för fram. Vi behöver se sambandet mellan hundens begränsade innehållslösa liv och alla de tydliga beteendesymptom som finns.

För att läsa mer:

https://www.psychologytoday.com/us/blog/animal-emotions/201806/personality-traits-companion-and-free-ranging-bali-dogs

Tänk om jag kunde lyssna

Inga kommentarer

Kommentarer är stängda.