Lyckan i att glädja andra

Lyckan i att glädja andra

Lyckan i att glädja andra

För många är det viktigaste vid julen att glädja någon annan, människa eller djur. Att med kärlek ge bort en julklapp som man kanske gjort själv eller som man tänkt ut och vet betyder mycket för den som får den. Eller att bjuda in någon som är ensam eller som inte har råd att unna sig lite extra gott under helgerna. Den glädjen är dubbel och gör både den som ger och den som får lite lyckligare. Jag tror också att det visar oss vad som har gått fel i våra liv, vad det är som vi alltför sällan inser betydelsen av.

Frans de Waal är en stor tänkare, utsedd till en av vår tids hundra mest inflytelserika. Han hävdar att vår moralkänsla kommer inifrån, att den så att säga finns där automatiskt. Tvärtemot vad vi människor ofta vill tro så har vi, liksom många andra djur, en klar inbyggd uppfattning om vad som är rätt och fel och hur man ska bete sig mot andra. Men vi vill istället gärna tro att vi är ensamma om att ha en moral och att den är resultatet av vårt intellekt.

Men vårt problem är att vi inte lever i enlighet med vår inre kompass. Vi börjar tidigt i livet att ”omprogrammeras” från att känna vad som är rätt och fel till att börja tänka logiskt. Helt plötsligt kan vi resonera oss runt och bort från det som hjärtat säger är rätt. När vi har gjort det tillräckligt länge är risken att vi inte ens känner något längre. Men jag tror att många av vår tids lidanden i form av stress, trötthet, depression, ångest, irritation och känslor av tomhet och meningslöshet beror på just detta. Vi förtränger det som vår inre moral säger oss är rätt, men det går inte i längden utan stora psykiska effekter.

Om vi blir ledsna och mår dåligt när vi ser utnyttjade eller misshandlade djur, barn som behandlas illa, människor som tigger eller stora orättvisor av annat slag, då fungerar fortfarande vår inre röst. Då ska vi inte gå på att det är vi som är överkänsliga eller låta oss övertygas av logiska resonemang som förringar lidandet för de utsatta. Istället bör vi hedra oss själva för att vi lyssnar på vår inifrån kommande röst. För det krävs ett stort mod att våga utsätta sig för den smärta som empati, moral och omsorg om andra för med sig. Det är först när tillräckligt många människor vågar det som vår värld kommer att förändras.

Inga kommentarer

Kommentarer är stängda.