Ett liv som gör hunden rättvisa

Ett liv som gör hunden rättvisa

UTE PÅ KLIPPORNA

Människan har ofta trott att andra djur inte har förmåga till tänkande och medvetet handlande, bara för att de inte talar vårt verbala språk. Likaså har alla andra arter ansetts reagera mycket mer utifrån instinkter och deras beteende sagts vara ett resultat av enkel inlärning genom förstärkning. Men när vi lär känna en hund på djupet, genom ett gemensamt autentiskt liv där vi är öppna för att förstå, visar sig en annan verklighet. Detta menar Martin Balluch, filosofen som lever stor del av året ute i naturen tillsammans med sin hundvän Kuksi. Där lever de i ömsesidigt samarbete, lär av och hjälper varandra, vilket ger en jämlik relation. De perioder då de måste bo i stadsmiljö, blir deras relation och Kuksis beteende helt annorlunda.

Vår bild av andra djur har skapats av några inflytelserika vetenskapsmäns uppfattningar. Det är 400 år sedan Rene Descartes levde och ansåg att djur var biologiska maskiner, men hans påverkan av dagens syn på djur är fortfarande otroligt stor. Martin Balluch pekar på hur motsägelsefull dagens forskning är och visar istället på resultat där likheten mellan människan och många andra djurarter är mycket stor. I sin relation till Kuksi utgår han från ett så fördomsfritt iakttagande som möjligt och han använder sina känslor för Kuksi och vad han kommunicerar. Hans slutsats är att även de mer framåtsträvande forskarna av idag, oftast drar helt omoderna och ologiska slutsatser. Troligen, menar han, måste det bli ett generationsskifte där unga forskare med ett annorlunda perspektiv tar över – ett paradigmskifte helt enkelt.

I boken beskriver han hur Kuksis förmåga att tänka logiskt, ta beslut, vilja samarbeta och kunna utgå från empati, moral och rättvisa, till stora delar är mycket likt hans eget sätt att fungera. Eftersom de ofta verkar känna, tänka och handla på motsvarande sätt, menar han att det mest rimliga är att dra slutsatsen att det beror på likartade förmågor och känslor. Många av de situationer han berättar om är lätta att känna igen, men kanske brukar vi inte följa tanken hela vägen och verkligen inse vad det innebär. Här är några exempel:

• Han berättar att när Kuksi är ivrig för att han ska få något gott kan det hända att han nafsar i handen när han tar det. Om han då spontant säger aj och visar att det gjorde ont, kommer Kuksi att ta nästa bit mycket försiktigt. Detta trots att han aldrig bestraffat honom i denna eller någon annan situation. Dessutom får Kuksi oftast direkt en bit till, vilket skulle varit en positiv förstärkning av det ivriga beteendet om det fugerade efter denna enkla inlärningsprincip. Men hans tolkning är istället att Kuksi medvetet kan hejda sin iver och att han väljer att prioritera att inte skada någon som han bryr sig om. Denna situation känner jag själv igen väl från de hundar jag levt med.

• Han resonerar runt hur spännande Kuksis beteende är vid trädet som fallit framför dem på en av deras vandringar. Själv är han tvungen att gå en lång omväg för att komma förbi det stora trädet med alla grenar. Kuksi står en stund och tittar efter honom innan han bestämmer att han kan komma förbi genom att åla sig mellan grenarna. Kuksis förmåga att resonera, överväga alternativ och ha en bild av framtiden är följaktligen stor. Till att börja med förstår han att de ska fortsätta framåt i den riktning de är på väg och att de kommer att träffas igen på andra sidan trädet. Han har också förmågan att inse att han kan komma förbi och att det är den snabbaste vägen för honom. Därför tar han ett eget väl övervägt beslut istället för att bara passivt följa efter, såsom många hundar skulle gjort.

• Han är fascinerad över Kuksi starka önskan att hjälpa honom när han råkar illa ut eller vara hos honom när det är jobbigt. Vid ett tillfälle när han kravlar under ett stort fallet träd för att försöka komma vidare, tror Kuksi att han sitter fast. Kuksi tar då tag i hans krage och drar allt vad han kan för att få ut honom från trädet. Vid ett annat tillfälle sitter de tillsammans för att avsluta det som varit när de ska lämna ett ställe där de båda trivts väldigt bra. Det är Kuksi som tar initiativet genom att inte vilja hoppas in i bilen, utan istället går och sätter sig och tittar ut över vidderna. Där sitter de tysta i vemod och begrundan, vilken är tydligt att även Kuksi upplever. Men när Kuksi efter ca en kvart känner sig färdig med sitt avslut, går han till bilen och vill att de ska åka.

Martin Balluch har massor av fantastiska små händelser att berätta och det är också spännande att läsa alla de tolkningar han gör av Kuksis olika skall och andra läten. Många känner jag igen, men där finns också nya varianter som han har noterat under det speciella liv han lever med Kuksi. Han konstaterar att Kuksi har förmåga till fullständig empati, att han kan resonera logiskt och med avsikt utan ett verbalt språk, att de kan kommunicera sina känslor och behov till varandra och att Kuksi förstår sociala regler och handlar medvetet för att följa dessa. Han slår fast att det inte finns någon rangordning mellan dem och att tankar om dominans mellan människor och hundar är totalt nonsens.

En av bokens mest intressanta diskussioner, som jag fortsätter att grubbla på, är hur förändrad Kuksi blir när de periodvis lever i stadsmiljö. I detta sammanhang skriver han något som är väldigt viktigt och tänkvärt. Han har många gånger noterat att Kuksis förmåga att reflektera över situationer och sitt eget beteende, minskar kraftigt då han är stressad. Det leder till att han i lägen då han gärna vill något, t ex springa till en hund eller jaga en katt på andra sidan gatan, har svårare att hejda sina impulser. När de inte varit ute i vildmarken på länge blir Kuksi mer rastlös och påtagligt sämre på att ta rationella beslut i trafiksituationer. Jag funderar på i hur hög grad stress hos våra hundar får dem att visa ett mycket mindre medvetet och eftertänksamt beteende än de har förmåga till. Det tror jag i så fall har stor betydelse för vår syn på hundar och hur vi tycker oss kunna behandla dem.

Referens
Balluch, M., 2016: The Dog and his Philosopher. A Call for Autonomy and Animal Rights. BoD, Books on Demand, Norderstedt, ISBN 9783744896429.

Inga kommentarer

Kommentarer är stängda.