Vi måste vakna nu!

Vi måste vakna nu!

Vi måste vakna nu!

Vi måste vakna och förstå vad det är som håller på att hända innan det är försent. När jag skrev boken Farliga hundar blev jag för första gången riktigt medveten om att det händer något när det gäller synen på hundar i vårt samhälle. Nu är det hög tid att ta tag i det här, för utvecklingen går åt ett katastrofalt håll.

I Danmark finns en lag som totalförbjuder tretton hundraser i landet, men det finns också en lag som mycket liknar den svenska tillsynslagen. Den ger, precis som i Sverige, polisen mycket stora befogenheter att omhänderta och avliva hundar. Det som framförallt verkar skilja våra länder åt är att den danska polisen är hårdare med att tillämpa lagen i fler fall än vad den svenska polisen hittills har varit. Många hundar av olika raser har avlivats i Danmark efter incidenter och därför kommer nu kraftiga reaktioner från hundägarna.

Det betyder inte att det inte händer en hel del i Sverige också. Men efter den uppmärksamhet som var för några år sedan sköts fallen ofta på ett så ”diskret sätt” som möjligt. Det är tyvärr också lätt i Sverige eftersom varken media eller hundägarna är på hugget. Att utvecklingen går åt samma håll som i Danmark är jag övertygad om och det kan gå fortare än vi anar.

Senast idag satt jag och diskuterade ett fall där polisen beslutat om avlivning, utan att det gjorts en ordentlig utredning. Som vanligt grundas beslutet på polisens eget mentaltest (en så kallad besiktning, apropå att det är ting och inte levande varelser vi pratar om). Tolkningarna och slutsatserna om hundens beteende är makalösa, helt utan kunskap och förståelse. Resultatet blir att en familjemedlem avlivas och hundägaren är helt rättslös.

Vad är det då för ett synsätt som allt detta är ett tecken på? Jag menar att det ytterst är en mycket hårdare syn på levande varelser överhuvudtaget. Det är ingen slump att även många människor behandlas helt utan empati och far väldigt illa i det samhälle vi just nu har.

Hunden har alltid varit en sak, en vara, som vi äger, säljer och kan göra oss av med (avliva) när vi vill. Nu håller all förståelse för att hundar är levande individer på att försvinna. En hund som biter eller på annat sätt skadar människor eller andra hundar har inget berättigande i det samhället. Om det sedan är aggressivitet, lek eller olyckshändelse spelar ingen roll. Inte heller om människor eller andra hundar har orsakat det hela. Hundar som skadar eller skrämmer någon ska inte finnas i det samhället. Punkt.

Kommentarer ( 2 )

  • Jeanette

    Jag håller med Kerstin.
    Varför räknas hunden som en sak? Jag kan inte förstå det och varför är det inte hindkunniga personer som utvärderar hunden i fråga, polisen har ju ingen eller liten kunskap om hundar.
    Dessutom, hur tillförlitligt är ett sånt test som de gör? Provoceras det fram en reaktion hos hunden? Har inte hunden rätt att säga ifrån i en trängd situation? Det borde istället satsas på att utbilda barn och vuxna i hur man umgås med hundar, det vore så lätt att prata om hundar och vad de behöver och hur de kommunicerar redan i förskolan. Jag hoppas trenden vänder, vad kan vi son gemene man göra?

  • Att det är så bedrövligt också i vårt grannland är mycket oroväckande. En översättning till danska av boken om ”Farliga hundar …” känns väldigt angelägen. Innan en sådan föreligger borde boken snarast möjligt presenteras och lanseras i danska medier. Läge för en offensiv i Danmark!