Välkommen till K.Malms visionsblogg!

Välkommen till K.Malms visionsblogg!

Välkommen till K.Malms visionsblogg!


Vi behöver visioner och vi behöver en mer positiv framtidstro. Under senare tid har en tanke mer och mer tagit form. Jag vill ha en visionsblogg. Jag upplever att vi sakta men säkert har tappat vår tro på att saker och ting går att förändra. Att vi på sikt kan arbeta mot ideal som vi har (eller i alla fall har haft). Alltför ofta hör jag (och tänker själv) att det går ju inte därför att

 • människor har för lite tid
 • många är så stressade och mår så dåligt
 • alla bara tänker på sig
 • vi vill ha snabba och enkla lösningar
 • alla vill ha mer (pengar, prylar, vad?)
 • vi kan inte påverka något för marknaden styr
 • politiker arbetar inte längre efter ideologier utan ser bara kortsiktigt
 • ………..

Men om det är så, är behovet ännu större av visioner och långsiktiga mål som bygger på empati och en helhetssyn. Någonstans måste det börja. Det kommer kanske att ta 10 år eller 50 år innan någon förändring syns, men desto viktigare att göra något nu. Vi behöver säga nej till det vi inte vill ha och våga tro på något bättre.

Ord som är viktiga i denna blogg är: empati, ansvar, solidaritet, vision, helhetssyn, etiskt förhållningssätt. Tyvärr har många av dessa ord används så mycket som modeord att de har tappat sin djupare mening. Därför vill jag precisera vad jag menar när jag använder dem.

Empati handlar om både inlevelseförmåga och omsorg om andra. Vi behöver känna och förstå hur andra känner, och samtidigt ha en stark önskan att hjälpa den som har det svårt. Ofta finns en övertro på att kunskap, t ex om djurs beteende, är lösningen när något är fel, t ex inom djurhållningen. Men först måste vi ha en stark empatisk känsla för andra (människor och djur). Utan den är kunskap inte mycket värd, ibland t o m till skada.

Ansvar är att inse och ta på allvar att det är jag själv som ska göra något. Då inte bara att ta ansvar för det jag gör, utan minst lika mycket för det jag inte gör. Gör jag t ex vad jag kan för att hjälpa andra, ge min hund ett bra liv om jag är hundägare? Ofta säger vi att vi får ta vårt ansvar i efterhand när något har gått fel. Men en stark ansvarskänsla är mycket mer än så. Den visar sig i ett gott omdöme, en förmåga att se andras behov och i verklig handlingskraft.

Solidaritet är ett ord som nästan har försvunnit då det inte går ihop med individualismens framfart. I ordet finns en stark tro på att vi vill hjälpa andra, att vi kan tänka oss att avstå något för detta och att människans lycka finns i en värld där orättvisorna inte är så stora. Att visa solidaritet kan vara mycket, men det kräver att vi är beredda att värdera vårt eget liv. Vi kanske kan leva lite annorlunda, protestera mot orättvisor, skänka pengar eller arbeta aktivt för att hjälpa utsatta människor och djur.

Etiskt förhållningssätt handlar om att hitta mitt eget synsätt och mina egna värderingar för att sedan leva efter dem. Det kan vara i stort och i smått, det viktiga är att vi håller en process levande i oss själva. Att jag frågar mig vad som är rätt och fel, och vad jag i mitt liv kan göra för att påverka utvecklingen. Det kan kännas svårt idag att leva ”rätt” då vi får så mycket information om hur många människor och djur som lider, och hur miljön hotas på vår jord. Men det viktigaste är vår vilja att bidra till en bättre värld på det sätt vi förmår.

Helhetssyn är något ovanligt idag eftersom allt ska gå fort och då förenklas och snabbt lösas. Verkligheten är alltid mycket mer komplicerad än vi kan överblicka och förstå, men att inte försöka sträva mot en större helhet är ett av våra största misstag. Här bidrar media i hög grad, men det är inte hela sanningen. Många människor, inklusive politiker, skildrar gärna verkligheten i svart eller vitt. Men som redan Platon sa: ”Kärlek är att sträva efter helheten”.

Vision är ytterst en positiv framtidstro på en bättre värld och tillvaro för alla som lever på vår jord. I det dagliga behöver vi arbeta med mer påtagliga mål, men ändå alltid ha ett större och långsiktigt syfte med det vi gör. Jag tror att vi i västvärlden har tappat bort tilltron till vår egen förmåga att hitta empatiska och hållbara lösningar på svårigheter. Det är hög tid att vi sätter upp visioner som vi vill arbeta mot även om det tar många år innan vi kommer dit.

 

Kommentar

 • Ja visst är det viktigt med visioner!!! Och så lätt att tappa dom på vägen genom livet….
  Själv upplever jag att detta med att verka i det lilla ger så otroligt mycket både till mig och till de hundägare jag träffar. Att vara med och se hur ägaren ”får” en ny relation till sin hund och hur hunden blir mer harmonisk och ”lydig” bara av att bli förstådd. Att se hunden må bättre och våga vara sig själv när ägaren vågar ge den utrymme att utveckla sin personlighet istället för att kontrolleras. Likaså de hundar som har ont och som kanske tappat förtroendet för veterinärer och som blir lugna och läker när de möts med respekt.
  Alla små steg mot en bättre djurhållning är värda slitet. Små steg tar en också till målet.