Kurs: Hunden Människan Relationen

Kurs: Hunden Människan Relationen

699.00 kr

Kategori:

Beskrivning

Nu är den äntligen här, kursen som bygger på den mycket populära boken Hunden Människan Relationen. Denna kurs är en utökad och omarbetad version av boken som efter 15 år fortfarande efterfrågas varje vecka. Den innehåller fem delar, en inledning, delarna Hunden, Människan, Relationen och en avslutning.

I delen Hunden finns pyramidmodellen som första gången lanserades i boken. Med den som utgångspunkt diskuteras hundens beteende och genom många exempel skapas en djupare förståelse för hunden som unik individ. I delen Människan riktar vi uppmärksamheten mot oss hundägare och analyserar vår roll i samvaron med hunden. Om vi kan se våra behov bakom att vilja leva med hundar och styra oss själva bättre, kan vårt liv tillsammans med hunden bli mycket mer harmoniskt. I delen Relationen ges hjälp att reflektera runt all träning och de metoder som används för att förändra hunden efter våra önskemål.  Genom detta kan vi själva lättare avgöra i vilken mån vi vill använda de sätt att påverka vår hund som vi rekommenderas i olika sammanhang.

Kursen är lämplig både för den nyblivna hundägare och för den som levt med hundar under stor del av  sitt liv. På motsvarade sätt som boken var mycket populär som kurslitteratur, är onlinekursen mycket bra att använda i hundkurser. Om fem onlinekurser eller fler köps vid samma tillfälle som kurslitteratur, får köparna rabatterat pris om man hör av sig med ett mail innan köpet.

Jag hoppas med denna kurs kunna hjälpa hundägare till en bättre relation med sin hund, ge hundar ett mer harmoniskt liv och bidra till att båda parter får en mycket mer glädjefylld samvaro.