Arkiv för

Att kunna bedöma träning och metoder

Denna modul handlar om hur vi kan tänka runt träning av hundar och vårt ansvar att ta egna beslut om hur vi vill behandla vår hund. Det är viktig att förstå hur en hund lär sig och att vi är medvetna om hur långsiktig effekt det kan ge på beteendet när vi tränar på olika sätt. Idag är hundvärlden mycket inriktad på metoder att förändra beteende och att vi ska sträva efter hundar som passar in i det liv vi lever. Många metoder bygger på obehag för hunden, psykiskt eller fysiskt, och när vi inser det blir det tydligt att det är vi som hundägare som ska sätta gränser för vad vår hund ska utsättas för. Vi behöver kanske också ifrågasätta om vi hela tiden ska försöka träna bort eller förebygga det vi anser är problem. Det kan vara så att både hunden och vi skulle må bättre om vi kunde respektera hunden för den som den är, istället för att arbeta mot en bild vi har av hur den borde vara. Att försöka hitta ett gemensamt liv med mycket glädje och kärlek är nog det som de flesta hundägare vill och då är balansen avgörande - balansen mellan att vara aktiva och att bara vara med varandra, liksom balansen mellan att sträva efter förändring och acceptera det som är.

Tillbaka till: