Arkiv för

Att bättre förstå hunden

Denna modul handlar om hunden och hur den påverkas av arv och miljö under sitt liv. Genom att utgå från pyramidmodellen, tittar vi på händelser och erfarenheter som kan spela in och inverka på hundens beteenden. Vi ser att förhållanden hos uppfödaren kan få avgörande betydelse för hur en hund senare kommer att fungera i sin vardag. Likaså kan sjukdomar och smärta ge stora effekter på beteendet vi ser hos hunden, men inte alltid på ett sätt som gör det lätt att förstå vad som är felet. Vi tittar på den stora betydelsen av en bra social start med både hundar och människor, och att obehagliga händelser kan ge bestående effekter. Även den stora vikten av miljöträning poängteras och vad som behövs för att den ska bli bra . Genom att sätta in alla dessa olika delar i pyramiden får vi en helhetsbild och kan på ett bättre sätt förbygga och förhindra att sådant händer som hunden inte mår bra av och som påverkar hundens beteende. Med det följer också en djupare förståelse och medkänsla med hunden.

Tillbaka till: