Arkiv för

Att analysera sig själv som hundägare

Denna modul handlar om oss hundägare och hur vi behöver förstå och granska oss själva för att samvaron med hunden ska fungera bättre. Det är viktigt att bli medveten om vilka behov som ligger bakom vår önskan att leva med hundar. När vi kan börja se vilka våra mer djupgående motiv är, ser vi mönster och beteenden hos oss själva som vi kan ha stor nytta av att känna till. Att leva med hundar leder ganska ofta till att vi behöver göra en del etiska överväganden. Vi tittar också på vad det står i några viktiga lagar om vad som krävs av oss som hundägare. I samvaron med hunden kan vi om vi vill utveckla och förfina vår empatiska förmåga. På det sättet kan vi lyssna på och känna för hunden på ett nytt sätt och vi kan utvecklas och mogna som människor. Att träna sig i att vara en vänlig, medkännande och ansvarsfull hundägare kan vara ett omfattande jobb med sig själv.

Tillbaka till: