Hunden Människan Relationen

Hunden Människan Relationen

Hunden Människan Relationen är en specialkurs som bygger på boken med samma namn. Kursen är en omarbetad och utökad version av boken. Hunden Människan Relationen utkom första gången år 2005 och har sedan dess varit mycket omtyckt av hundägare och populär som kurslitteratur. Den är slutsåld och kommer inte att tryckas om i bokform. Att göra en onlinekurs av innehållet är ett sätt att möta den efterfrågan som finns och erbjuda ett kursmaterial till hundutbildningar.

En nyhet i kursen jämfört med boken och något som ger kursen ett unikt värde, är den feedback på frågorna som finns med. Eftersom det är svårt att ge direktrespons på kursdeltagarens personliga svar, har jag gjort på ett annat sätt. Den som går kursen får istället ta del av mina personliga tankar och reflektioner runt mitt eget liv med de hundar jag har levt med. Denna feedback finns sist i varje lektion som en pdf-fil.

Syftet med kursen är annars främst att göra innehållet i boken Hunden Människan Relationen tillgängligt för alla som saknar att boken inte längre går att köpa. Även om texterna i vissa avsnitt är omarbetade och på några ställen utökade med nytt material jämfört med den ursprungliga boktexten, är det lätt att känna igen boken i kursen.

Kursen startar med en kort föreläsningsvideo som en introduktion och den avslutas med en kort föreläsningsvideo som avrundar och knyter samman. I kursen inleds sedan varje lektion med ett par frågeställningar att fundera på vid läsandet av texten i just den lektionen. I slutet av varje lektion finns en rad frågor att arbeta med. De motsvaras av de frågor och frågeställningar som fanns i boken, de är personliga och de utgår från ditt eget liv med din hund. Ibland kan det kanske kännas som om frågor och svar återkommer, men det finns flera orsaker till det. En orsak är att du kan ha levt med flera hundar och därför vilja skriva om olika hundar i olika frågor, en annan är att det kan vara värdefullt att återkomma till en fråga ur skilda synvinklar.

Du som känner behov av att få mina tankar och synpunkter om dina svar på frågorna, någon personlig fråga eller problem som du upplever, är välkommen att höra av dig. Om du skickar ett mail och beskriver vad du vill diskutera eller om det är speciella svar i kursen som du vill ha direkt feedback på, så återkommer jag till dig med en prisuppgift om vad det skulle kosta. När kursen är avslutad och svar på alla frågor skickats in, går det också att få ett personligt kursdiplom.

Moduler

Att bättre förstå hunden

Denna modul handlar om hunden och hur den påverkas av arv och miljö under sitt liv. Genom att utgå från pyramidmodellen, tittar vi på händelser och erfarenheter som kan spela in och inverka på hundens beteenden. Vi ser att förhållanden hos uppfödaren kan få avgörande betydelse för hur en hund senare kommer att fungera i sin vardag. Likaså kan sjukdomar och smärta ge stora effekter på beteendet vi ser hos hunden, men inte alltid på ett sätt som gör det lätt att förstå vad som är felet. Vi tittar på den stora betydelsen av en bra social start med både hundar och människor, och att obehagliga händelser kan ge bestående effekter. Även den stora vikten av miljöträning poängteras och vad som behövs för att den ska bli bra . Genom att sätta in alla dessa olika delar i pyramiden får vi en helhetsbild och kan på ett bättre sätt förbygga och förhindra att sådant händer som hunden inte mår bra av och som påverkar hundens beteende. Med det följer också en djupare förståelse och medkänsla med hunden.

Lektioner

Att analysera sig själv som hundägare

Denna modul handlar om oss hundägare och hur vi behöver förstå och granska oss själva för att samvaron med hunden ska fungera bättre. Det är viktigt att bli medveten om vilka behov som ligger bakom vår önskan att leva med hundar. När vi kan börja se vilka våra mer djupgående motiv är, ser vi mönster och beteenden hos oss själva som vi kan ha stor nytta av att känna till. Att leva med hundar leder ganska ofta till att vi behöver göra en del etiska överväganden. Vi tittar också på vad det står i några viktiga lagar om vad som krävs av oss som hundägare. I samvaron med hunden kan vi om vi vill utveckla och förfina vår empatiska förmåga. På det sättet kan vi lyssna på och känna för hunden på ett nytt sätt och vi kan utvecklas och mogna som människor. Att träna sig i att vara en vänlig, medkännande och ansvarsfull hundägare kan vara ett omfattande jobb med sig själv.

Lektioner

Att kunna bedöma träning och metoder

Denna modul handlar om hur vi kan tänka runt träning av hundar och vårt ansvar att ta egna beslut om hur vi vill behandla vår hund. Det är viktig att förstå hur en hund lär sig och att vi är medvetna om hur långsiktig effekt det kan ge på beteendet när vi tränar på olika sätt. Idag är hundvärlden mycket inriktad på metoder att förändra beteende och att vi ska sträva efter hundar som passar in i det liv vi lever. Många metoder bygger på obehag för hunden, psykiskt eller fysiskt, och när vi inser det blir det tydligt att det är vi som hundägare som ska sätta gränser för vad vår hund ska utsättas för. Vi behöver kanske också ifrågasätta om vi hela tiden ska försöka träna bort eller förebygga det vi anser är problem. Det kan vara så att både hunden och vi skulle må bättre om vi kunde respektera hunden för den som den är, istället för att arbeta mot en bild vi har av hur den borde vara. Att försöka hitta ett gemensamt liv med mycket glädje och kärlek är nog det som de flesta hundägare vill och då är balansen avgörande - balansen mellan att vara aktiva och att bara vara med varandra, liksom balansen mellan att sträva efter förändring och acceptera det som är.

Lektioner