Fortsättning Farliga hundar

Fortsättning Farliga hundar

Fortsättning Farliga hundar

Det är angeläget att understryka att vi måste förstå och se till alla parter i en fråga. Därför är det mycket viktigt att ta på allvar att många människor, med eller utan hundar, är oroliga för att råka ut för aggressiva hundar. Det är inte rätt att människor ska gå runt och vara rädda, inte heller att barn, vuxna eller hundar ska bli skadade eller dödade av andras hundar. Men på vilket sätt kan vi bäst förebygga detta och skapa ett tryggare samhälle för dem som är oroliga? Kan det i det långa loppet bli en bra situation av att hundägare och hundar utsätts för orättvis och hårdhänt behandling av myndigheter, medier med flera?

För att vi människor ska må bra och kunna fungera som goda medmänniskor och samhällsmedborgare behöver vi känna oss rättvist och väl behandlade. En tillsynslag som ger polisen möjlighet att omhänderta en hund utan föregående utredning är en katastrof i ett demokratiskt land. Alla, även hundägare, måste ha sina självklara rättigheter att till exempel få ge sin version av vad som hänt och få en korrekt rättslig prövning. Att inte bli respekterad och lyssnad på är svårt nog, men när det dessutom handlar om ens älskade hund kan det bli ett ofattbart lidande. Den levande varelse som jag lever så nära och älskar, behandlas av polis och samhälle som en sak som kan tas ifrån mig. Vi måste förstå att detta skapar vanmakt, ett starkt misstroende mot polis och myndigheter och i värsta fall en bitterhet mot alla som är ”emot mig”.

Vi behöver alla hjälpas åt för att hålla en seriös och medkännande attityd i diskussionerna. Det finns alltför mycket av fördomar, totalt ensidig hållning, sarkasm mot dem som uttrycker andra åsikter och inte sällan rent hat och förtal. Här har alla ett stort ansvar, inte minst ute i de sociala medierna. Där är det, i skydd av anonymiteten, lätt att skapa och spä på fördomar och motsättningar som undergräver möjligheterna att lösa problemen på ett seriöst och empatiskt sätt.

Fortsättning följer …..

Kommentarer ( 2 )