Fortsättning 2 Farliga hundar

Fortsättning 2 Farliga hundar

Fortsättning 2 Farliga hundar

Nu har jag i tidigare inlägg pratat mycket om förståelse och medkännande för hundägare och deras hundar. Det är mycket viktigt att alltid ha med sig i diskussionerna, då det är avgörande för att kunna hitta hållbara och empatiska lösningar på hundproblemen i samhället. Men det finns annat som är avgörande och nu är det dags att granska den andra stora faktorn i frågan – hundägarens ansvar.

En vuxen person som har en hund har ett mycket stort ansvar. Med det ansvaret följer av nödvändighet att varje hundägare måste ha en tillräcklig förståelse av hur hundar fungerar, till exempel vad det innebär att de är rovdjur. En hundägare behöver ha en god uppfattning om hur just den egna hunden, utifrån rastyp och erfarenheter, kan förväntas bete sig i olika situationer. Den ansvarsfulla hundägaren måste också ha ett gott omdöme och en tillförlitlig förmåga att vara förutseende. Det krävs om vi som hundägare ska kunna undvika och förebygga tråkiga eller farliga situationer.

Jag tror tyvärr att många hundägare inte har en tillräckligt realistisk och klar bild av vad deras hund kan orsaka för problem och skador i olika situationer. För hunden är det fråga om helt normala och naturliga beteenden när den hamnar under förhållanden som vi obetänksamt sätter den i. Vi skulle helst sluta att prata om hundar som aggressiva, onormala, dominanta, elaka och allt annat som vi tillskriver dem. Istället behöver vi inse att hundar agerar i en viss situation efter de förutsättningar som finns. Men det innebär att kraven på hundägarens omdöme och förmåga att vara förutseende är betydande, inte minst då det handlar om mer storvuxna hundar och hundar med kapacitet att kunna bli mer farliga än andra.

Fortsättning följer ….

Kommentarer ( 3 )

  • Ansvar: ”Skyldighet att se till att viss verksamhet fungerar och att ta konsekvenserna om så inte sker” (NE:s ordbok). Det första är inte svårt att ta till sig: att hundägare ska se till att ”hundhavandet” fungerar – med allt vad det innebär av omsorg och empati.

    Men det andra: OM något tråkigt händer – vilka blir konsekvenserna? Där kan jag se många tillfällen där utkrävande av ansvar blir luddigt. Fundera på det!

    • Kerstin

      Frågan om ansvar och omdöme som hundägare är inte lätt. Det är nog lättare än man tror som hundägare att hamna i situationer där man inte varit tillräckligt omdömesgill eller ansvarsfull.

  • Pingback:Farliga hundar eller farligt samhälle? « Explozen´s Andromeda Daughter of a King "Grace"