Tänk om jag kunde lyssna

Tänk om jag kunde lyssna

Vi människor har tyvärr glömt vår förmåga att lyssna och det måste vi göra om vi ska hitta en djupare samhörighet med hunden. Vi kan inte komma dit genom lydnad, träning och ledarskap. Vägen dit kräver att vi börjar lyssna på hundarna och vad de har att säga oss. Hundar har en vilja och den är viktig. I en tid då det är livsviktigt att kunna granska och förstå sin omvärld är lyssnandet allt mer betydelsefullt.

För att vi och hundarna vi lever med ska må bra måste vi göra upp med det traditionella sättet att betrakta hundar på. Det finns en rad väletablerade ”sanningar” om hur hundar ska uppfostras och bemötas för att passa in i våra liv. Ofta accepterar vi dessa istället för att ifrågasätta om de verkligen är bra för hunden eller ens för oss själva. Ett förändrat synsätt skulle göra samvaron mycket mer harmonisk.

Tre viktiga frågor:

1. Varför behöver hundvärlden något annat än etologi?
Etologin i sin nuvarande form har bidragit mycket till vår förståelse av hundar, men nu begränsar den vår samvaro. Vi behöver nya tankegångar om hur vi kan få mer intressanta och empatiska slutsatser om vårt liv med hunden.

2. Hur kan vi bättre förstå och styra oss själva mot det liv vi vill ha tillsammans med hunden?
Våra egna omedvetna behov och känslor hämmar oss mycket mer än vi anar när vi ska skapa den tillvaro vi längtar efter. Vi behöver se inåt precis som vi behöver granska det andra säger för att känna om det ligger i linje med våra egna värderingar.

3. Vad kan vi göra för att se, förstå och agera mot den ovärdiga roll hunden har fått?
I samhället pågår en mycket stor marginalisering av hundars liv, känslor och behov. Dagligen bidrar vi till detta utan att vi är medvetna om det. Vi behöver lära oss att se de samband som finns och hur vi själva kan bryta detta .

Det här är en föreläsning och en kurs som kan förändra ditt och din hunds liv.
De utgår båda från boken Tänk om jag kunde lyssna. Här kan du läsa ett stycke ur boken.

Information

Tänk om jag kunde lyssna går att boka i två varianter – som en heldagskurs eller som en föreläsning på ca tre timmar.

Heldagskurs
Kursen är en blandning av samtal, föreläsning och olika övningar. I övningarna blir det tillfälle att både lära känna sina egna känslor och hundens känslor, bl a genom guidade meditationer och reflektionsuppgifter. Vi arbetar tillsammans i ring i hela gruppen och i smågrupper. Bokens och föreläsningens innehåll fördjupas och blir konkret genom övningarna och diskussioner.

Lämplig för alla som lever med hundar eller är intresserade av relationen mellan hunden och människan. Livsviktig för den som vill förstå sig själv bättre i relationen till hunden och för alla som arbetar med hundar och hundägare.

Ta kontakt för prisuppgifter. Vi har ett grundpris, som kan variera något vid långa resor och övernattningar. Vid kombination med en bok till varje deltagare, ges rabatt på böckerna.

Föreläsning
Föreläsningen är som en berättelse genom fem tidsmässiga nedslag i författarens liv, där bokens innehåll och budskap förmedlas. Möjligheter till frågor och diskussion.

Lämplig som kvällsföreläsning för intresserade inom en lång rad områden – hundägare, djur/naturintresserade, psykologi och självutveckling, filosofi och samhällsintresserade mm.

Ta kontakt för prisuppgifter. Vi har ett grundpris, som kan variera något vid långa resor och övernattningar. Vid samordning av flera föreläsningar vid samma resa kan priset bli lägre.