>Djurens Dag

>Djurens Dag

>Djurens Dag

>Idag, den 4 oktober, är det Djurens Dag. Vad det innebär kan man ju fundera lite på – egentligen vet jag inte om alla dessa dagar, som mors och fars, barnens, kanelbullens och djurens dagar, har så stor mening. Men vi kan ju alltid fylla dem med lite mer innehåll om vi vill och ett sätt när det gäller Djurens Dag är att tänka på ”de fem friheterna”. Dessa är ett internationellt vedertaget sätt att uttrycka hur djurens välfärd ska se ut. Om man läser vad det står och tänker på vad det skulle innebära, så skulle det vara enorma förbättringar av hur djur har det jämfört med nu.

Frihet från hunger och törst genom tillgång till färskt vatten och en diet som upprätthåller fullständig hälsa och kraft.

Frihet från obehag genom att ordna med en lämplig miljö som inkluderar skydd och en komfortabel viloplats.

Frihet från smärta, skada och sjukdom genom förhindrande av detta eller snabb diagnos och behandling.

Frihet att utföra naturligt beteende genom att tillgodose djurets behov av tillräckligt utrymme, rätt resurser och
sällskap av djurets eget slag.

Frihet från rädsla och oro genom att säkra förutsättningar och behandlingar som undviker mentalt lidande.

Tänk om vi kunde ge alla djur frihet från rädsla och oro! Tänk om vi gav dem de resurser de behövde för att kunna utföra sina naturliga beteenden! Det vore något det – det skulle vara Djurens Dag!

Kommentar

  • Baron och Falstaff

    >Tänkvärt – och trevligt att läsa det just idag, på Djurens Dag.

    Den välsignelse av hundarna som ägde rum igår innehåller bl.a. följande bön:

    "… välsigna dessa hundar, som du givit oss till hjälp och glädje på vår väg …"