Coachingsamtal per telefon

”Under våra samtal har Kerstin på ett varmt och respektfullt sätt tagit emot, reflekterat över och (när det har behövts) ifrågasatt mina tankar kring utmaningarna med att leva med en hund. Det har fått mig att tänka nytt, både i stort och smått. 

Samtalen har bland annat gett mig nya och fördjupade insikter om mig själv. De har hjälpt mig att vara mer accepterande, närvarande och öppen – både tillsammans med min hund och i mina mänskliga relationer. Samtalen lämnar mig också med en övertygelse: hundar har mycket att lära människor, bara vi är öppna för det.” /Lina

 

Vad kan coaching ge dig?

Coachingen ger dig möjlighet att få syn på dig själv och relationen till hunden på ett nytt sätt. Vi påverkas omedvetet i vår syn på hundar och även i hur vi behandlar vår egen hund. För många skaver detta inombords, då vi inte alltid beter oss som vi önskar och känns rätt. I samtalen utgår vi ifrån relationen till hunden, men funderar mycket på våra egna känslor och beteenden.

 

Exempel på frågor som coachingen kan handla om:

  • Vad ska jag göra åt att jag känner mig otillräcklig eller ofta skäms som hundägare?
  • Varför är samvaron med hunden inte som jag hade hoppats den skulle bli?
  • Hur kan jag känna mer glädje tillsammans med hunden?
  • Hur blir jag mer helhjärtat och medkännande i vår samvaro?
  • Kan jag få en mer ömsesidig och kärleksfull relation till hunden?

Varje coachingrelation är unik och det är du som avgör vad du vill prata om. Mellan samtalen har vi kontakt över mail, om du vill, då vi fortsatt kan reflektera över det vi pratat om vid tidigare samtal eller om du behöver få mina tankar om något som händer mellan samtalen. Vad som känns mest aktuellt för dig att samtala om kan också förändras allteftersom vi har kontakt. Ofta ger jag tips om böcker och annat som kan passa just dig.

Min utbildning

Jag är utbildad psykosyntescoach, en utbildning på två år där det ingår att själv gå i samtal och att ha övningssamtal under handledning. Psykosyntes är ett sätt att se på mänsklig utveckling som en process som hjälper oss att harmonisera våra inre, ofta motsägelsefulla, sidor. Dessa sidor eller olika delar av oss, t ex känslor, tankar och impulser, kan ibland ta över och få oss att uppträda på sätt som vi innerst inne inte vill. Psykosyntesen hjälper oss att bli medvetna så vi kan göra aktiva val i våra liv och känna att vi är den vi vill vara. Människan som en helhet, där kropp, tankar, känslor och själen behöver samsas i harmoni. Relationen i samtalet och betydelsen av empati är särskilt viktigt inom psykosyntesen.

Så här går det till – ERBJUDANDEN

Då du mailar eller ringer bestämmer vi en tid för det första samtalet. Innan det samtalet är det bra om du i ett mail kan beskriva lite vad du vill samtala om, t ex om något är speciellt svårt för dig i relationen till den eller de hundar du lever med och om du har några särskilda önskemål med samtalen. Om du känner att det är svårt att beskriva detta, kan vi istället prata om detta vid det första samtalet.

Erbjudande – 4 samtal på vardera en timme + att vi har kontakt på mail däremellan då vi kan reflektera över tidigare samtal och det som kommer upp mellan samtalen: 3 000 kr.

Enstaka samtal890 kr/samtal/timme.

Specialvariant – Tänk om jag kunde lyssna (med frakt) + Ett samtal på en timme utifrån dina tankar som du vill diskutera under tiden du läser eller efter du läst boken: 1000 kr.

Boka tid eller hör av dig med frågor till info@kmalm.se eller 070-836 99 47.