Bokcirkel

En bokcirkel för dig som vill öka glädje och välmående hos din hund och dig själv

Litteratur: Tänk om jag kunde lyssna. Att leva medkännande med hundar.

Boken ger nya perspektiv på vår samvaro med hunden, perspektiv som fördjupar och förändrar både relationen och oss själva. I en tid då människan behöver bli mer medveten och börja leva i harmoni med andra arter, kan en ömsesidig gemenskap med hunden bli en ögonöppnare. Här finns möjligheterna till ett kärleksfullare liv med vår närmaste vän.

  • Hur kan nya synsätt på hundar ge en djupare, mer ömsesidig relation?
  • Är du medveten om hur valen du gör påverkar din hund och dig?
  • Hur kan du börja lita mer på din egen känsla av vad som är rätt och fel?
  • Vad kan du göra då känslor av skam eller skuld gör tillvaron svår?
  • Hur kan du, med hjälp av din hund, träna upp din empatiska förmåga?
  • Kan en mer respektfull relation till hunden öka känslan av samhörighet?

I de diskussioner som följer kan du också lyfta dina egna frågor utifrån boken.

Kursstart: Cirklar kommer att startas löpande när det finns en grupp med minst fyra deltagare. Den pågår därefter i sex veckor. Mer information kommer då du anmäler dig. Om du vill vara med i cirkeln, men redan har boken, maila mig så ordnar vi det.

Förlängt introduktionspris t o m 31 maj: 495:- inklusive kurslitteratur och frakt. Bokcirkeln kostar därefter 650:-

Upplägg: Sluten Facebook-grupp, där vi för icke tidsbundna diskussioner. Du loggar alltså in på tider som passar dig. Som grundupplägg finns de frågeställningar som du ser i kursbeskrivningen ovan.

Bokcirkeln arrangeras i samarbete med Jenny Wibäck. Hon har två cirklar utifrån boken Starka möten – hundar för hälsa & livsglädje. För anmälan och mer info om Jennys cirklar, se www.lyckagard.se

Övriga frågor: Skicka ett mail till info@kmalm.se eller ring 070-8369947. 


Anmälan