Vad, Vem, Varför och Hur – lyssna noga mellan raderna

Vad, Vem, Varför och Hur – lyssna noga mellan raderna

Vad, Vem, Varför och Hur – lyssna noga mellan raderna

kombivarghund kopieraVi måste ställa frågorna Vad, Vem, Varför och Hur. Vi behöver fråga oss vad det egentligen är som sägs, vem som säger något, varför det sägs och hur det sägs. Jag menar att vi ska känna på innehållet och värdera det gentemot våra egna värderingar. Vi bör också i hög grad värdera om det finns medkänsla i budskapet. Jag ser det överallt i samhället just nu, men inte minst viktigt är det för oss som lever med djur.

Mycket som sägs kan först låta bra, men det gäller att inse vad syftet och värderingarna som ligger bakom är. Hundexperter säger att vi måste visa hunden att vi bestämmer, SD säger att vi ska hjälpa människor på plats istället för att de ska komma hit och företrädare för djurindustrin säger att svenska varor måste kunna konkurrera. Visst kan det låta bra, men vad blir följden av det som sägs. Jo, det innebär att vi får ta till de metoder som behövs för att hunden ska lyda, att människor lever och dör under fruktansvärda förhållanden utan särskilt mycket hjälp från omvärlden och att tiotusentals djur lever och dör under förfärliga och grymma förhållanden. Tyvärr innebär det också att vi människor blir mer och mer avtrubbade och resignerade.

Vem som säger något är intressant. Alla som kan ha något att vinna på att framföra ett visst budskap eller en viss information (som brukar kallas ”fakta” eller ”kunskap”) måste betraktas med en sund skepsis. Det gäller inte bara hundexperter, politiker och företrädare för en viss industri, utan även många forskare. Tyvärr är det åtskilliga forskare som är allt annat än objektiva, då de kan ha starka bindningar till eller ekonomiskt stöd av en viss bransch. I grund och botten har de naturligtvis också sina egna värderingar och åsikter som gör att de inte tolkar vetenskap och verklighet på ett neutralt sätt.

Att reda ut varför något sägs kan ibland vara ganska svårt. Det kan finnas väl dolda avsikter som inte visar sig förrän långt senare. Men vissa gånger är syftet uppenbart och i slutändan handlar det oftast om att någon vill tjäna pengar eller få mer makt eller status. Ibland upplever jag att det är ett diffust, men starkt, motstånd mot allt som skulle kunna rubba de osynliga värderingar som samhället är uppbyggt på. Kort uttryckt skulle man kunna säga – djur, barn, kvinnor och icke-vita ska inte kunna ta sig ur de positioner de fått. Djur ska utnyttjas och lyda, barn ska inte ifrågasätta utan inlemmas i det samhälle som vuxna styr, kvinnor och icke-vita ska aldrig fullt ut ha samma ställning som vita välbärgade män i västvärlden. Allt som riskerar att störa denna samhällsordning möter förvånansvärt skarpt angrepp från förvånansvärt många.

Det sista, men inte minst viktiga, är att kunna genomskåda hur den som säger något försöker få andra att ta till sig budskapet. Många gånger används klassiska härskartekniker i kombination med smygande hot och skrämsel. Härskartekniker som är vanliga är att avbryta eller nonchalera den som tycker annorlunda, att förlöjliga och kanske få den personen att skämmas. I olika hundsammanhang används det här hela tiden, ”experten” vet och hundägaren känner sig dum när hunden är besvärlig. Att skrämmas med vad som kommer att hända är också effektivt, för vem vill få en hund som är aggressiv, inte lyder eller tar över hemma.

Jag upplever att samhället har förändrats kraftigt under några få decennier. Reklam för alkohol och tobak visas ogenerat i media, i skolan används information från industrin och intresseorganisationer som om det vore objektivt material och marknadsundersökningsinstitut gör snabba ytliga undersökningar på beställning av någon som har intresse av ett visst resultat. Visst kan det kännas tråkigt att vara kritiskt granskande och inte så där positivt glad och se möjligheter i allt. Men jag tror ändå att detta är väldigt viktigt och jag vill uppmana alla att tänka vad, vem, varför och hur. För den som har egna värderingar som man vill leva efter, är det enda vägen till ett mer harmoniskt liv och ro i själen.

Inga kommentarer

Kommentarer är stängda.