Livets inneboende värde

Livets inneboende värde

Livets inneboende värde

Jag skrev ett Facebook-inlägg om ”det rätta värdet” på en hund och det har jag sedan funderat mer på. När jag ser på detta i ett större perspektiv, tror jag att den utveckling som nu är på gång kan bli mänsklighetens öde.

En nyhet på radion i morse var att det i vart tionde fall beror på platsbrist när någon dör eller får svåra vårdskador på sjukhus. Neddragningar och cynisk ekonomisk vinning har nu helt väntat lett till att många människor dör eller utsätts för svåra lidanden. Tänk att vara anhörig till någon som dött på grund av att det inte fanns plats på rätt avdelning på sjukhuset. Ett av fallen som nämnts är en 11-årig pojke som dog då han inte fick behandling i tid för sin blodförgiftning. Lidandet blir oerhört i flera steg.

Jag är rädd för att vi håller på att vänja oss vid denna förändrade syn på livets värde. Det finns många fler exempel på detta. Överallt i Sverige dyker det upp människor som är hemlösa eller som tigger för sin överlevnad. Det obehagliga är att jag ofta hör människor som är uppretade på dem som sitter och tigger.  Tror de att personerna sitter där timme ut och timme in i kyla, blåst och regn för att det är roligt? Vart har empati och inlevelseförmåga tagit vägen? Kanske är det ett Kodåligt samvete som talar?

Jag är uppvuxen under en tid då vi  i skolan lärde oss om alla människors lika värde och om FN:s arbete för barns rättigheter. Vi firade FN-dagen som något stort och viktigt. Under mina barns skolgång har detta knappt berörts och att tro på allas lika värde är idag smått naivt. Men så naiv är jag och jag är till och med så naiv att jag tror på djurs värde och rättigheter. Då handlar det om värdet i själva livet, ett värde som aldrig går att mäta i pengar.

Om den utveckling som vi nu ser fortsätter med samma fart kommer vi alla snart att vara uttalat värderade. Då kommer inte heller skiljelinjen automatiskt att dras mellan människor och djur, utan det avgörande är hur stor ”nytta” man är till eller om man har makt, pengar och status. Äldre människor, barn, handikappade, fattiga och utslagna kommer inte att stå särskilt högt på den skalan. Djur i allmänhet kommer inte heller att värderas högt, med vissa undantag förstås, som viktiga avelsdjur, travhästar som springer in mycket pengar och en och annan arbetande hund med många meriter. Vill vi ha ett sådant samhälle och vart leder det i slutändan?

Inga kommentarer

Kommentarer är stängda.