Empati istället för lydnad

Empati istället för lydnad

Tillbaka till:Hunden Människan Relationen > Att kunna bedöma träning och metoder