Andra föreläsningar

Ledare eller ansvarsfull hundägare?

För intresserade erbjuder jag nu möjligheten att boka föredrag eller seminarier med utgångspunkt i Freddy Worm Christiansens bok ”Hundars och vargars beteende. Myter och fakta. Jag kommer att prata om bokens innehåll och vad det innebär och blanda det med egna erfarenheter och reflektioner. Det blir praktiska exempel och diskussion runt de möjligheter bokens synsätt medför, men också om de svårigheter som vi kan stöta på. Det handlar om vår förståelse och empati, och hur mycket tid och tålamod vi vill lägga ned. Det handlar i grund och botten om oss själva som hundägare och människor.

Freddy Worm Christiansen säger i boken:

En hund ser inte vår familj som en flock.
En hund ser inte en människa som ledare.
När en hund biter, beror det på oss människor.
Hundar och människor ingår inte i samma rangordning.
Det vi kan vara är ansvarsfulla hundägare, med allt det innebär.
Hundar har medfödda zoner där de försvarar sig – dessa måste vi respektera.
Med tålamod och vänlighet kan vi bygga upp tillit mellan oss och våra hundar.
Idag bygger vi uppfostran och behandling av hundar på myter om deras beteende.
Ovänliga och respektlösa metoder leder till aggressivitet, problem och avlivningar.

Bokens innehåll är revolutionerande! Den öppnar möjligheter till en mer utvecklande och djupare samvaro mellan människor och hundar. Den kan motverka de trender i hundfostran som bygger på ett allt större makttänkande och allt mindre av inlevelse och förståelse.

Förstå dig själv i din relation till hunden

Denna föreläsning sätter dig själv som hundägare under luppen. Varför har du hund? Vet du vad dina egentliga motiv är? Att leva med en hund säger mycket om en människas empatiska förmåga och emotionella utveckling. Relationen till hunden kan i bästa fall medföra stora möjligheter för oss att växa som människor och bli lyckligare. Men i värsta fall kan vår samvaro medföra risker att t ex utveckla mindre goda sidor hos oss eller att fastna i gamla mönster. För att kunna avgöra i vilken riktning du vill gå, behöver du förstå vari möjligheterna och riskerna ligger. Det är målet med denna föreläsning.

När vi är öppna för att iaktta oss själva kan vi lära mycket. Vi blir mer medvetna om hur vi fungerar och vi förstår bättre relationen till vår hund. Hur vi är som människor spelar stor roll för samvaron med hunden. När vi är stressade, glada, oroliga eller nedstämda påverkar det hunden i sig, men också vår relation. Att vi har en förmåga till ett empatiskt förhållningssätt är det allra viktigaste i samspelet med andra, både hundar och människor.

Vi formas alla under våra liv och de erfarenheter vi bär med oss förklarar till stor del den relation vi får till vår hund. Förmåga till empati med djur utvecklas i barndomen och utgör antagligen grunden för barns känslor för djur. Troligen avgör det också i vilken mån människor senare i livet behandlar djur väl och med respekt eller inte.

Många hundar i vårt samhälle får aldrig möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Att inte bli uppmärksammad, respekterad och behandlad väl under uppväxten är troligen lika negativt för en hund som för en människa. Det är hög tid att vi börjar betrakta vår och hundens gemensamma utveckling ur ett empatiskt och etiskt perspektiv.